Pro dospělé

||Pro dospělé
Pro dospělé2019-02-28T11:23:30+00:00

JEMNÁ JÓGA PRO DOSPĚLÉ

Kurz není omezen věkem a je určen především pro ženy i muže, kteří se s jógou teprve seznamují nebo mají velmi malé zkušenosti. Kurz je veden v pomalejším tempu se zaměřením na zvládnutí jednotlivých pozic a na práci s dechem.

Lektorka Petra Martínková

Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 19,00 / 60 minut

Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů

1350 Kč / pololetí (do 18. 6. 2019)

Přihláška na 2. pololetí na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorky nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

* Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají.

JEMNÁ JÓGA PRO SENIORY

Kurz jemné jógy je určen především pro seniory, ale jsou vítáni všichni, kdo mají v tuto dopolední hodinu chuť do cvičení, ať už se s jógou teprve seznamují nebo mají určité zkušenosti. Je veden v pomalejším tempu se zaměřením na zvládnutí jednotlivých pozic a na práci s dechem.

Lektorka Dana Zábranská

Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 9,30 / 60 minut

Jednorázové vstupné 40 Kč

Přihláška na 2. pololetí na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorky nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

* Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají.

ZPĚV – PRÁCE S HLASEM A DECHEM

Kurz je určen pro dospělé zájemce o práci s hlasem, zpěváky i hlasové profesionály. V hodinách se pracuje na nácviku správného používání dechu a pochopení funkce bránice a celého dechového aparátu. Student je seznámen se základními principy práce s hlasem při pěveckém nebo mluveném projevu a s různými způsoby použití hlasu. Každý pracuje svým tempem na svých specifických hudebních nebo hlasových potřebách a je lektorem všestranně motivován k samostatnému aktivnímu přístupu. Práce pak postupuje mnohem rychleji a stává se zábavnější. Repertoár si frekventant vybírá nejlépe sám, vhodnost a přiměřenost výběru je ale vždy konzultována s lektorem. Absolventi mají možnost veřejně vystoupit na pravidelných koncertech s profesionální aparaturou a zhodnotit tak svou dosavadní práci.

Lektorka Monika Obermajerová

Středa nebo čtvrtek (datum a hodina kurzu dle individuální dohody s lektorkou)

Časová dotace jedné lekce je 45 minut.

Kurzovné: 3 900 Kč / 10 lekcí

2000 Kč / 5 lekcí

Monika Obermajerová, dipl.um. Absolventka Konzervatoře J. Ježka, obor zpěv (2004), a mnoha kurzů alikvotního zpěvu a práce s hlasem (kurzy dánské techniky Complete Vocal Technique). Zkušená hlasová pedagožka (od r. 2006 vede individuální výuku vědomé práce s hlasem a dechem, i skupinové kurzy v ČR a v zahraničí. Způsob práce je inspirován technikou CVT (technika Belt a Twang), která posiluje zvučnost hlasu a rozšiřuje hlasový rozsah nahoru i dolů. Umožňuje rychle se zorientovat v možnostech vlastního hlasu (nejen zpěv, ale i mluva). Přístup ke klientovi je inspirován koučovacími nedirektivními principy. Své místo zde najdou i zájemci o terapii hlasem (celostní, holistický přístup, práce s celou osobností, objevení bloků a práce s nimi). Více informací na hlasdokoran.blogspot.cz nebo u lektorky Moniky Obermajerové, telefon 732 405 282, email hlasdokoran@seznam.cz

Navštivte také
www.chodovskatvrz.cz